Informationer

Hjemmesiden bliver ikke aktivt vedligeholdt. Dokumenter og materiale vedr. Gyngemose Parkvej 18, 20 & 26 kan findes hos Administration Danmark: Link Login kan fås hos bestyrelsen eller hos Administration Danmark

Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i ejerforeningen torsdag d. 21. maj kl. 19. Hvis du har tilmeldt dig servicen med korrespondance pr. mail, skulle du gerne have modtaget indkaldelsen, men materialet er også tillige tilgængeligt på vores hjemmeside www.administrationdanmark.dk.

Affaldsskakte

Jeg vil gerne opfordre beboerne om kun at anvende affaldsskakte til husholdningsaffald pakket i egnet poser. Dels tilstopper de, når der f.eks. smides hovedpuder, gavepapir eller papkasser i skakten, og dels bliver de rigtig ulækre, når poser med madaffald ikke… Læs mereAffaldsskakte

Asfaltering

De grusbelagte parkeringspladser langs Gyngemose Parkvej bliver asfalteret, dvs. ikke grusarealet ved Hamlet. Såfremt vejret tillader det vil arbejdet begynde mandag d. 15. september.Der vil blive sat et skilt op ved de enkelte arbejdsfelter ca. 1 uge før arbejdet går… Læs mereAsfaltering

Bestilling af ekstra nøgler

Hvis I har brug for ekstra nøgler til jeres lejligheder, så log ind på Administration Danmark’s hjemmeside, med det brugernavn og password, som der fremgår af opkrævningen fra dem. Under punktet “Regler” finder I bestillingsformularen. Kjeld.

Asfalteringsarbejde

Fra grundejerforeningen: I slutningen af august fortsættes arbejdet med at belægge nuværende grusbelagte parkeringsarealer med asfalt. Arbejdet vil ved skiltning blive varslet med ca. 1 uges varsel. Arbejdet vil blive udført i etaper – og vejret er naturligvis meget bestemmende… Læs mereAsfalteringsarbejde

Gyngemosedagen

Gyngemosedagen er et arrangement der afholdes den 8. september kl. 10 – 16 ved Gyngemosehallen. E/F Åkandehusene 1 er ikke involveret i at arrangere Gyngemosedagen, men jeg syntes det er et godt initiativ. Læs mere på: http://www.gyngemosedagen.dk/ Kjeld.

Nye postkasser

Som vedtaget på dette års generalforsamling har bestyrelsen nu indkøbt nye og bedre postkasser til opsætning i opgangene. Opsætningen af postkasserne finder sted tirsdag d. 20/8-2013. Låsene fra de gamle postkasser flyttes over på de nye postkasser i forbindelse med… Læs mereNye postkasser